ایسکرا – به زبان کردی: احتمال درخواست آمريکا برای استرداد اسدی به آمريکا

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: رژیم اسلامی به دلیل جنایت علیه زنان باید تحریم شود