پیام به مردم ایران بمناسبت فاجعه سیل- حمید تقوائی

(متن کتبی پیام صوتی)
قبل از هر چیز به همه کسانی که عزیزانشان را در فاجعه سیل از دست داده اند صمیمانه تسلیت میگویم.
همه میدانیم چنین سوانحی در جمهوری اسلامی صرفا یک حادثه طبیعی نیست بلکه یک فاجعه اجتماعی – سیاسی است. فاجعه ای که حکومت علت و مسبب آنست. این اولین بار نیست که سیل زندگی بخش وسیعی از مردم را نابود میکند اما جمهوری اسلامی هیچگاه نه کمترین اقدامی برای پیشگیری از چنین حوادثی انجام داده و نه برای امداد رسانی به قربانیان این حوادث کاری کرده است. برعکس، با زمینخواری و خائه سازی در مسیل ها و آبراه ها و با نابودی محیط زیست برای پر کردن جیبهای گشاد آیت الله های میلیاردر و باندهای مافیائی زمینخوار و جنگلخوار و آبخوار و غیره، خود عامل مستقیم تبدیل این سوانح به یک فاجعه انسانی بوده است.


برای مقابله با سیل باید خود ما مردم دست بکار بشویم. باید جمعهای کمک رسانی به قرباننان این فاجعه را در تمام شهرها و روستاها تشکیل داد و به یاری سیلزدگان شتافت.
از سوی دیگر باید با سازماندادن اعتراضات جمعی در شهرها و مناطق مختلف حکومت را مجبور کرد امکانات و تسهیلات لازم را در اختیار سیلزدگان قرار بدهد. باید حکومتی ها را مجبور کرد که با اقدامات پیشگیرانه، با اختصاص امکانات و بودجه و تسهیلات لازم از بروز چنین فجایعی جلوگیری کنند و عواقب آنرا به حداقل برسانند.
باید مقامات و مسئولین و باندهای مافیائی ای که با دزدی و چپاول و سوداندوزی خود عامل ایجاد چنین فجایعی هستند به مردم پاسخگو باشند، باید تحت پیگیرد قرار بگیرند و به محاکمه کشیده بشوند.


اینها فوری ترین خواستهای ما مردم است. اما نهایتا باید از شر جمهوری اسلامی خلاص شد. مبارزه ما برای تحقق این خواستها خود جزئی از مباره عمومی تری است که امروز در سراسر جامعه علیه کل حکومت و برای بزیرکشیدن جمهوری اسلامی در جریان است.


پیام من به همه مردم آزاده ایران بویژه به فعالین و دست اندرکاران جنبشهای اعتراضی، به چهره ها و نهادهای فعال در جنبش کارگری، معلمان و بازنشستگان، در جنبش دادخواهی و جنبش رهائی زن و سایر جنبشهای اجتماعی اینست که دست در دست هم و متحد و یکپارچه برای امدادرسانی به قربانیان سیل، و برای اعمال فشار و تعرض به حکومتی که باعث و بانی چنین فجایعی است بمیدان بیائیم. این عرصه مهمی از مبارزه برای سرنگونی حکومت فاجعه آفرین جمهوری اسلامی است.
حمید تقوائی
٩ مرداد ١٣٤١، ٣١ ژوئیه ٢٠٢٢

اینرا هم بخوانید

پایان مذاکرات وین: آمریکا آماده نتیجه گیری براساس متن اتحادیه اروپا هستیم. روسیه.اگر تهران بخواهد مسکو با تغییر متن نهایی مخالفت نمی‌کند.

رادیو فردا:یک مقام آمریکایی: آماده نتیجه‌گیری سریع در مورد متن اتحادیه اروپا برای احیای برجام …