صدای سپیده رشنو باشیم

کاری از مانا نیستانی در مورد سپیده پس از آزار و شکنجه او از طرف رژیم اسلامی و خبرنگاران اطلاعاتی اش برای اعتراف اجباری

اینرا هم بخوانید

نامه فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها. فیفا هنوز پرونده ورزشگاه مشهد را نبسته.

وب سایت حکومتی تابناک ورزشی نوشت:فدراسیون جهانی هنوز پرونده اتفاقات مشهد را نبسته است.نامه فیفا …