حزب کمونیست کارگری ایران:تلاش برای ترور مسیح علینژاد را محکوم میکنیم


طبق گزارشات منتشر شده روز ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد) فرد مسلحی بنام خالد مهدی اف که مشغول شناسایی محل زندگی مسیح علینژاد روزنامه نگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در شهر نیویورک بوده بوسیله پلیس آمریکا دستگیر شده است. شواهد نشان میدهد که این فرد قصد ترور مسیح علینژاد را داشته و انگشت اتهام متوجه جمهوری اسلامی است.

این دومین توطئه تروریستی جمهوری اسلامی علیه مسیح علینژاد است که خوشبختانه هر دو بار ناکام مانده است.

حزب کمونیست کارگری، توطئه های تروریستی جمهوری اسلامی علیه مسیح علینژاد و همه فعالین اپوزیسیون در داخل و خارج کشور را شدیدا محکوم میکند و همه احزاب، سازمانها و فعالین مخالف حکومت را فرامیخواند که در مقابل این توطئه ها بایستند و خواهان بایکوت جمهوری اسلامی در سطح بین المللی بشوند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۰ مرداد ۱۴۰۱، ا اوت۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: به روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، بیست ژوئن برابر با سی خرداد بپیوندید!

نامه به زندانیان سیاسی و خانواده هایشان، مادران و خانواده های دادخواه، هنرمندان، ورزشکاران، وکلا …