کمپین” اتحاد در مخالفت با حجاب اجباری ” به همت” ندای زنان ایران،”

و در مقابله با هجوم گشت های ارشاد و سرکوب عریان زنان در روزهای موسوم به عفاف و حجاب که باعث خشم روزافزون همه مردم شده بود، توانست در فضای اینستاگرام و در فاصله زمانی کوتاهی با محدودیت زمانی ۲۴ ساعته همراهی بیش از ۷۰۰ هزار نفره را به ثبت برساند.
این کمپین در کنار مخالفت میدانی زنان در کارزار #حجاببیحجاب توانست اتحاد مردمی قدرتمندی را به نمایش بگذارد. و بیش از پیش فریاد چهل و چند ساله ی زنان علیه حجاب اجباری و سرکوب سیستماتیک زنان را با صدای رسا به گوش جهانیان برساند و بار دیگر یاد آور شود جنبشی که با برگزاری باشکوه ترین تظاهرات زنان در اسفند ۵۷ به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن، با #حجاب_اجباری به عنوان نماد ضدیت با زنان به مخالفت پرداخت، همچنان برای کسب هویت انسانی زنان مبارزه میکند و امروز در اتحاد شکوهمندی با همه ی مردم در برابر سرکوب زنان ایستادگی میکند.
کمپین توانست همصدایی صدها هزار نفر را که دست اتحاد به هم گره زدند را در فضایی پر از سرکوب و خشونت علیه زنان طنین انداز کند و عظمت جنبش زنان را بار دیگر به نمایش بگذارد.
کمپین
“اتحاد در مخالفت با حجاب اجباری”
اعلام میدارد که تا لغو حجاب اجباری و تمامی قوانین ضد زن حاکم به مبارزه و تلاش ادامه خواهد داد و جسارت و شجاعت بی نظیر زنان و همراهی و حمایت مردمی در این مبارزه حکم پیروزی زنان در کسب حقوق برابر را قطعیت میبخشد و پروژه های اعتراف گیری از زنان معترض نه تنها خللی در روند مبارزات باشکوه زنان ایجاد نخواهد کرد بلکه بیش از پیش رویکرد ضد انسانی و خشونت بار دستگاه سرکوب را برملا می سازد.
همچنین از تمامی نهادها و تشکل های کارگری و معلمان و دانشجویی وهمه ی شخصیت ها و فعالین جنبشهای اعتراضی و مطالباتی موجود در جامعه ایران میخواهیم جنبش زنان را در راه رسیدن به برابری بی قید و شرط سیاسی اجتماعی و اقتصادی همراهی کنند و برای ساختن یک دنیای شاد و برابر برای همه انسانها متحد و یکصدا فریاد برابری سر دهند.
زنده باد آزادی
زنده باد برابری
کمپین” اتحاد در مخالفت با حجاب اجباری”
ندای زنان ایران
مرداد ۱۴۰۱
برگرفته از شبکه های اجتماعی

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در اردبیل و اهواز

اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی در اشکال مختلف ادامه دارد. روز ۱۵ مرداد بازنشستگان تامین اجتماعی …