علیه پرونده سازی های “موسادی” جمهوری اسلامی- حمید تقوایی

تدوین شده بر مبنای مصاحبه با تلویزیون کانال جدید

کیوان جاوید: اخیرا چهارنفر از نیروهای پیشمرگ حزب کومله در آذربایجان غربی دستگیر شده اند و جمهوری اسلامی فورا اعلام کرده است که اینها از طرف موساد ماموریت داشتند و ماموران اسرائیل هستند که میخواستند در خاک ایران عملیات نظامی انجام بدهند و این حزب با اسرائیل در تماس است. کل این ماجرا چه هست و چطور این را بررسی میکنید؟

حمید تقوایی: این اتفاقی است در چارچوب سیاستهای جمهوری اسلامی برای لجن پاشی و پرونده سازی علیه مخالفین. علیه همه مخالفین چه نیروهایی که در کردستان فعالند و چه در سراسر ایران و چه مردم عادی. جمهوری اسلامی وقتی معلمان را دستگیر میکند و یا بازنشستگان و کارگران را دستگیر میکند ، فعالین علیه حجاب را و حتی مردم عادی در تظاهرات خیابانی را دستگیر میکند، بنحوی پرونده شان را به “دشمن خارجی” مربوط میکند و ادعا میکند با اسرائیل و آمریکا رابطه داشتند و نظایر آن. همین ترفند را دارد در مورد یک نیروی اپوزیسیون در کردستان بکار میبرد. تا آنجا که من بخاطر دارم این اولین بار است که حکومت در کردستان هم فعالیتهای پیشمرگان و یا نیروهای سیاسی مخالف را به اسرائیل منسوب میکند. این بخشی از سیاست سرکوب حکومت است و بنظر من اساس این نوع تبلیغات و ادعاها هم از استیصال و درماندگی حکومت ناشی میشود. بخاطر اینکه چنان با موج خشم و نفرت و اعتراض کل جامعه روبرو است که تنها راهی که میتواند لااقل امام جمعه ها و اوباش خودش را توجیه کند و سرخط نگهدارد، وصل کردن مخالفین و معترضین به توطئه های “دشمنان” است. همین کار را الان دارد در مورد نیروهای سیاسی در کردستان انجام میدهد.

کیوان جاوید: کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری اطلاعیه ای داده است و جمهوری اسلامی را محکوم کرده است اما افراد و احزاب و سازمانهایی هم هستند که سیاستهای غیرمسئولانه همین حزب کومله وابسته به عبدالها مهتدی را باعث کشته شدن و به کشت دادن این جوانها میدانند. شما این سیاستها را چطور توضیح میدهید؟

حمید تقوایی: به نظر من باید بدون قید و شرط و بدون لکنت زبان جمهوری اسلامی را محکوم کرد. ببینید جمهوری اسلامی اینها را دستگیر نکرده است چون سازمانشان سیاستهای غیرمسئولانه دارد و یا دارند ماجراجویی میکنند یا باندسیاهی و فرقه قومی هستند و غیره. اینها را بعنوان نیروهای مخالف خود دستگیر میکند تا ازهمه نیروهای اپوزیسیون و از کل جامعه بپا خاسته و در این مورد معین بویژه از مردم کردستان زهر چشم بگیرد. مستقل از اینکه سیاستهای سازمانی که مورد تعرض حکومت قرار گرفته چقدر مسئولانه یا غیرمسئولانه است و چقدر قابل نقد است و چقدر مورد قبول ما هست و یا نیست، باید تعرض جمهوری اسلامی را بدون قید و شرط محکوم کرد.

اطلاعیه سازمان کردستان حزب هم بر مبنای همین سیاست نوشته شده.

این نکته را هم بگویم حتی سر اسم این سازمان هم عده ای بحث میکنند که چرا گفتید حزب کومله کردستان ایران؟ این باند سیاه است، این یک فرقه است و سازمان زحمتکشان است و غیره. جواب ما ساده است. سازمانی با امضای “حزب کومله کردستان ایران” اطلاعیه داده است که چهار نفر از پیشمرگانش دستگیر شده اند. هر نیروی سیاسی مسئول و جدی ای دراعتراض به این دستگیریها باید همین اسم را بکار ببرد.

خیلی از نیروهای دیگر هم به خودشان میگویند کمونیست، ما ممکن است که هزار نقد داشته باشیم و قبول نداشته باشیم که فلان سازمان کمونیست است، حتی حزبی که به خودش میگوید دمکرات ما شاید قبول نداشته باشیم که دموکرات است. اما این نباید باعث بشود در مقابل حکومت اسم آن سازمانها را نبریم. بخصوص وقتی سازمانی مورد حمله حکومت قرار میگیرد باید با اسم و رسم خودش به او رجوع کرد. ما هر نقدی که روی این حزب داشته باشیم و اسمش را قبول داشته باشیم و یا نداشته باشیم این سازمان به این اسم دارد فعالیت میکند و جمهوری اسلامی هم به این اسم اینها را دستگیر کرده است. شما نمیتوانید چون نقد دارید حرف دیگری بزنید. بعنوان مثال نمیتوان گفت جمهوری اسلامی اعضای یک فرقه قومی و یا ناسیونالیست دوآتشه و باند سیاهی را دستگیر کرده است! این، هر نیتی داشته باشید، دفاع از دستگیر شدگان نیست نوعی توجیه و دفاع از دستگیر شدن آنها است! این نوعی قرار دادن مسئولیت دستگیریها و عواقب آن، لااقل بخشا، به دوش سازمان و افراد دستگیر شده است. به این میماند که در بحبوحه یک نبرد در جای سومی بایستید و هم بطرف جمهوری اسلامی شلیک کنید و هم بطرف نیروهای مخالف رژیم! روشن است که این موضع بینابینی تماما به نفع جمهوری اسلامی تمام میشود.

کیوان جاوید: اصلا چطور پای اسرائیل به این ماجرا کشیده شده است؟ دشمن بزرگ آمریکا بود الان چه شرایطی است که پای اسرائیل به این ماجرا باز شده است؟ هدف جمهوری اسلامی چه هست؟

حمید تقوایی: ارزش مصرف این نوع تبلیغات برای رژیم از دو جنبه است. یکی کاربرد استراتژیکی و هویتی و دیگر کاربرد عملی و تاکتیکی در شرایط مشخص امروز.

کاربرد عمومی اش این است که جمهوری اسلامی خودش را حکومت طرفدار “قدس” و علیه رژیم صهیونیستی اسرائیل معرفی میکند و با این عنوان سردمدار جنبش ارتجاعی اسلام سیاسی در منطقه است. از این لحاظ متصل کردن مخالفین به اسرائیل به گمان حکومت برگ محکمی است برای اینکه صفوف خودش و اوباش حکومتی، امام جمعه ها و غیره و همچنین جنبش اسلام سیاسی درخارج از ایران را بسیج کند و اینطور وانمود کند اگر اعتراضی در ایران علیه من هست بخاطر توطئه های موساد و اسرائیل است. این وصل کردن معترضین به دشمن خارجی ترفند “کلاسیک” همه حکومتهای دیکتاتور و سرکوبگر است و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست.

نکته دوم این است که در چند ماه اخیر بارها شاهد بوده ایم که مقامات هسته ای جمهوری اسلامی و سرداران سپاه بوسیله نفوذیهای اسرائیل ترور شده اند. از این نظر جمهوری اسلامی رسوایی بعد از رسوایی داشته است. معلوم میشود که نیروهای اسرائیلی و یا سازمان موساد تا کنه سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نفوذ کرده اند، اطلاعات دقیقی دارند و عملیات موفقیت آمیزی انجام میدهند. ازاین جهت هم حکومت میخواهد ادعا کند که ببینید من هم دارم توطئه های اسرائیل را کشف میکنم، من هم دارم توطئه های آنها را خنثی میکنم و از این طریق میخواهد رسوائی های پی درپی خود را به نوعی رفع و رجوع بکند. متوسل شدن به این نوع پرونده سازیها علیه یک نیروی اپوزیسیون در کردستان نشانه آنست که کفگیر تبلیغات جمهوری اسلامی به ته دیگ خورده است. کردستان سابقه طولانی مبارزه مسلحانه و اعتراضات توده ای و اجتماعی علیه جمهوری اسلامی دارد و تنفر و خشم مردم در کردستان علیه رژیم از همان بدو روی کار آمدن این حکو مت بسیار گستره و توده ای بوده است. از سوی دیگر جامعه کردستان در مقایسه با بقیه مناطق ایران متحزب تر و متشکل تر است. با توجه به این شرایط جامعه کردستان این ادعا که پیشمرگه های دستگیر شده وابسته به موساد و اسرائیل بوده اند پوچ تر و توخالیتر از آنست که حتی نیروهای طرفدار حکومت را هم بتواند قانع کند. رژیم به گمان خودش دارد یک جبهه تبلیغی تازه علیه مردم معترض و سازمانها با هدف لجن پراکنی به احزاب و جنبش های اعتراضی در کردستان باز میکند اما این یک تف سربالاست. این تلاش همانطور که گفتم تلاشی است از سر استیصال و زبونی حکومت.

کیوان جاوید: سیاستهای سازمانی که دستگیر شده اند شدیدا مورد نقد حزب کمونیست کارگری بوده و هست اما بدون قید و شرط از این دستگیرشدگان حمایت میکند. شما هیچ نقدی روی آن سیاستهای حزب کومله ندارید؟ و نباید در دفاعتان از دستگیر شدگان این را وارد میکردید؟

حمید تقوایی: بنظر من نباید وارد میکردیم. نقد ما به سازمان و جریان عبدالله مهتدی بارها اعلام شده و سرجای خودش هست ولی در رویاروئی با حکومت در اعتراض به این دستگیریها این انتقادات را وارد نمیکنیم و نباید بکنیم.

کلا در مقابله با موارد مشخص دستگیری و پرونده سازی جمهوری اسلامی علیه اعضای یک نیروی سیاسی جای نقد آن نیرو نیست. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در حالی که جمهوری اسلامی دارد برای چهار پیشمرگه ای که دستگیر کرده پرونده سازی امنیتی-موسادی میکند، که همه میدانیم زمینه سازی برای براه انداختن محاکمات فرمایشی و چه بسا شو تلویزیونی و ندامت و اعتراف گیری و صدور احکام اعدام و غیره است، هر نیروی سیاسی مسئولی موظف است قاطعانه در برابر این تلاشهای حکومت بایستد و بکوشد آنرا خنثی کند. در این شرایط نقد نیروی مورد تعرض قرار گرفته هم از نظر سیاسی و هم از نظر انسانی خطای فاحشی است که در خدمت توجیه سیاستهای حکومت عمل میکند. شما هر نقدی که در این شرایط طرح کنید،هر نیتی داشته باشید، دارید عملا به نفع جمهوری اسلامی کار میکنید و جمهوری اسلامی از این استفاده میکند. فی الحال کرده است. کسانی هستند که الان در دل همین ماجرا شروع کرده اند به نقد و افشای سازمان باند سیاهی مهتدی و حمله به این سازمان. برخی هم مسئولیت دستگیریها را تقسیم میکنند و میگویند هم جمهوری اسلامی محکوم است و هم باند مهتدی. روشن است که جمهوری اسلامی میپرد روی این اسب و میگوید ببینید خودشان دارند میگویند کار این دستگیرشدگان اشتباه بوده، ماجراجویانه و غیر مسئولانه بوده، اعضای یک سازمان باندسیاهی و غیر مسئول بوده اند و غیره و لذا ما حق داریم آنها را دستگیر و محاکمه کنیم. الان سایت آکام نیوز دارد عینا همین کار را میکند.

روشن است که نباید در نقد راست روی ها و سیاستهای ناسیونالیستی و قوم پرستانه حزب کومله و در نقد شیوه های غیر مسئولانه و ماجراجویی های این سازمان و یا هر حزب و سازمان دیگری در اپوزیسیون یک ذره تخفیف داد و ما همیشه بی تخفیف نقد کرده ایم. در نقد جریانات راست، ناسیونالیسم قومی در کردستان مثل جریان اوجالان و آپوئیسم و غیره، در نقد سلطنت طلبان، در نقد ناسیونالیسم فارس و استراتژی و سیاستهایشان ما پرونده روشنی داریم و در عین حال در دفاع فعال از همه دستگیرشدگان و محکوم به اعدامی ها به هر سازمانی که متعلق باشند هم کارنامه پربار و افتخارآمیزی داریم. جمهوری اسلامی به هر یک از این نیروها تعرض کند ما با تمام قوا علیه حکومت می ایستیم. من فکر میکنم این سیاست و رفتار مسئولانه است، این شیوه رادیکال است و غیر از این اگر باشد شما جمهوری اسلامی را نه تنها از زیر تیغ حمله بدر برده اید بلکه خواه ناخواه زمینه ساز سیاستهای سرکوبگرانه اش شده اید.

کیوان جاوید: یک کمپینی که در حال حاضر مینا احدی اعلام کرده است در دفاع از آقای جمشید شارمهد است که جمهوری اسلامی او را هم مامور موساد و غیره قلمداد کرده و خطر اعدام بالای سر او است. مینا احدی از آزادی این شخص که سلطنت طلب است بی قید و شرط دفاع میکند. بنابرین این سیاست حزب تنها مختص این مورد معین دستگیری پیشمرگه ها نیست. آیا حزب کمونیست کارگری با این سیاست که از هر فعال سیاسی که دستگیر میشود از سلطنت طلب، از جریان مهتدی و از راست و چپ بدون قید و شرط فاع میکند، اصول حزبی اش را زیر پا نمیگذارد؟

حمید تقوایی: بگذارید بگویم اصول حزبی ما چه هست. یک اصل حزب ما این است که در مبارزه رودررو با جمهوری اسلامی ما خود را نماینده جامعه می بینیم و حامی همه اکتیویستهایی هستیم که علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنند. روشن است که به سیاستهای بسیاری از احزاب اپوزیسیون نقد داریم، به شیوه هایشان نقد داریم و نقدمان را هم صریح و روشن بارها مطرح کرده ایم. ولی نقد ما به دیگر نیروها، نه تهاجم حکومت به آنها را ذره ای توجیه میکند و نه در مقابله ما با این سرکوبگریها ذره ای تخفیف میدهد.

من فکر میکنم نقد یک نیروی سیاسی در شرایطی که تحت تعرض جمهوری اسلامی قرار گرفته است یکی از غیر اصولی ترین و غیرمسئولانه ترین سیاست هاست. حزب ما در مقابل سیاستهای سرکوبگرانه رژیم بعنوان مدافع و نماینده همه نیروهای درگیر مبارزه با جمهوری اسلامی و بعنوان مدافع همه دستگیرشدگان و قربانیان حکومت ظاهر میشود. کمپین شارمهد یک نمونه است. چندی قبل، از همین حزب عبداله مهتدی افرادی را دستگیر و محکوم به اعدام کرده بودند و ما از آنها قاطعانه دفاع کردیم. اینجا هم همینطور است. بنظر من حزب ما و هر حزب اپوزیسیون مسئولی که واقعا علیه جمهوری اسلامی دارد میجنگد وظیفه اش این است که بی قید و شرط خواهان آزادی این چهار نفر بشود بدون اینکه بحث اشتباه سازمان مربوطه یا غیرمسئول بودن جریان مهتدی و غیره را به میان آورد. ضعفها و اشکالات، و انتقادات نیروهای اپوزیسیون به یکدیگر ربطی به حکومت ندارد. حکومت میخواهد تیغ بکشد بروی همه جامعه و همه فعالین و شما باید از همه آنها دفاع کنید.

کیوان جاوید: چه اقدامات خاصی در مورد همین موضوع مشخص میشود در دستور گذاشت؟

حمید تقوایی: تا جایی که به حزب ما مربوط میشود ما به هر نحوی که میتوانیم برای آزادی این چهار نفر تلاش خواهیم کرد. از هر چیز گدشته مساله جان و زندگی چهار جوانی که هیچ جرمی نکرده اند مطرح است. باید با تمام قوا جلوی این جنایت را گرفت. علاوه بر این جنبه انسانی، از لحاظ سیاسی نیز حکومت میخواهد در برخورد به نیروهای مخالفش در کردستان همان سیاستی را به پیش ببرد که در سراسر ایران دنبال میکند یعنی پرونده سازی رابطه با اسرائیل و آمریکا و وابسته وانمود کردن همه مخالفینش به دشمن خارجی. ما باید بویژه در رابطه با کردستان از همین قدم اول این سیاست را خنثی کنیم، و کاری بکنیم که از این به بعد برای حکومت دستگیری و پرونده سازی علیه نیروهای مخالفش در کردستان و در هر جای ایران آسان نباشد. ما با تمام قوا برای این میکوشیم و فراخوان من به همه نیروهای اپوزیسیون اینست که مستقل از هر نقدی که به یکدیگر دارند در این نبرد علیه جمهوری اسلامی بایستند و بی قید و شرط خواهان آزادی این چهار نفر بشوند. اینها هیچ گناهی ندارند، هیچ جرمی نکرده اند و باید فورا و بی قید و شرط آزاد بشوند. حزب ما به سهم خود کارزاری را با این هدف سازمان خواهد داد و توصیه من به همه نیروهای اپوزیسیون اینست که برای آزادی این دستگیر شدگان فعالانه بکوشند.

٣ اوت ٢٠٢٢

با تشکر از امیر توکلی برای پیاده کردن متن اولیه این مصاحبه

اینرا هم بخوانید

سالروز انقلاب گام بلندی به پیش! حمید تقوائی

مندرج در ژورنال شماره ۵۲۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …