تجمعات اعتراضی اپراتورهای برق در چندین استان مقابل اداره جات برق منطقه‌ای


روز شنبه ١٥ مرداد، اپراتورهای برق منطقه‌ای در استانهای سمنان، اصفهان، هرمزگان، آذربایجان و خوزستان، در اعتراض به صادر نشدن احکام حقوقی سال جدید و محدودیت های مزدی دولت اعتراض کردند. آنها پنج ماه از سال جدید گذشته اما هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده است.

معترضان می‌گویند: بعد از تصویب ۳۸ درصد دولت بندی را به بودجه اضافه کرد که حقوق کارگران نباید ۱.۲ بیشتر از کارمندان باشد؛ یکی از معضلات این قضیه است که وزارت نیرو اصرار زیادی بر اعمال این ۱.۲ دارد و این مساله موجب کاهش حقوق می‌شود چراکه اعمال ۳۸ درصد به اضافه‌ی ۱.۲ حقوق را فقط ۴ تا ۵ درصد افزایش می‌دهد.آنها می گویند اینگونه محدودیت‌ها تبعیض‌آمیز است و کارگران را آزار می‌دهد؛ چرا قانون در مورد کارگران برق منطقه‌ای اجرا نمی‌شود؟

اینرا هم بخوانید

پرتاب ماهواره خیام جمهوری اسلامی از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان توسط روسیه

فارس نوشت ماهواره ای خیام جمهوری اسلامی از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد. …