پرستاران زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی، خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود هستند

پرستاران شرکتی، قراردادی و ۸۹ روزه که زیرمجموعه وزارت بهداشت که با قراردادهای مختلف برای بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کار می‌کنند؛ خواستار عقد قرارداد رسمی و مستقیم هستند. خواسته‌ی پرستاران غیررسمی، تبدیل وضعیت بدون آزمون و شرایط سخت است. آن‌ها می‌گویند پرستاران دانشگاه‌های علوم پزشکی باید همگی رسمی باشند. ظاهرا “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت”، ظرف یک هفته آینده برای تصویب نهایی به مجلس می‌آید. لازم به توضیخ در دوره اوج گیری کرونا هزاران نفر پرستار با قراردادهای موقت و ۸۹ روزه وارد کاردر زیر مجموعه های وزارت بهداشت و.. شدند. بعد از دوسال هنوز وضعیت قراردادهایشان معلوم نشده است. همچنین برخی معوقات مزدی وعده داده شده به این پرستاران در دوران کرونا به بهانه های مختلف پرداخت نشده است.

اینرا هم بخوانید

کمک یک میلیارد دلاری آمریکا شامل جنگ افزار، موشک، مهمات و ادوات نظامی به اوکراین

ایالات متحده از تصویب تحویل بزرگترین بسته تسلیحات این کشور برای کمک به اوکراین در …