رویدادها: کمپین نجات جمشید شارمهد، حمایتها و ادامه این کمپین

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: شنبه ۹مهر۱۴۰۱، اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان، اعتراضات دانشگاه ها، تظاهرات در شهرهای جهان