برای آزادی چهار پیشمرگ بازداشتی، به خیابان می آییم!

در هفته اول مرداد ماه چهار نفر از پیشمرگان حزب کومله در منطقه سوما از توابع ارومیه به نام‌های، محسن معروفی، پژمان فاتحی، هژیر فرامرزی و وفا آذربار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. بدنبال آن در تاریخ پنجم مرداد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده است که این چهار نفر اعضای یک تیم “تروریستی” هستند که از سوی موساد اسرائیل برای انفجار و خرابکاری به ایران اعزام شده اند. جمهوری اسلامی با منتسب کردن این پیشمرگان به اسراییل و پرونده سازی های جعلی و دروغین می خواهد زمینه اعدام و یا صدور احکام سنگین زندان را علیه آنها آماده سازد. قدر مسلم پیشمرگان دستگیر شده هم اکنون در زندانهای جمهوری تحت شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات اجباری هستند .

این تهاجمی برای امنیتی کردن هر چه بیشتر فصای اعتراضی در کل جامعه و بویژه در کردستان است. حکومت مدعی است “تجیهزات انفجاری” دستگیر شدگان از طریق کولبران به ایران وارد شده است. این پرونده سازی وقیحانه علیه محرومترین و زحمتکش ترین بخش مردم کردستان نشان میدهد که رژیم در خیال انست که علیه کل مردم کردستان شمشیر بکشد. کولبران همیشه آماج شدید ترین نسرکوبگریها و ترور و کشتار از جانب نیروهای مسلح حکومت بوده اند . اکنون حکوت در صدد تعرض تازه ای به این بخش محروم و زحمتکش طبقه کارگر است. باید قاطعانه در برابر این سیاست جنایتکارانه حکومت ایستاد.

ما سه نهاد کمیته بین المللی علیه اعدام، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کمپین برای آزادی کارگران زندانی دستگیری و بازداشت چهار پیشمرگه نامبرده سناریوی جنایتکارانه ساختگی علیه آنان و علیه کولبران توسط جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان هستیم.

ما به جمهوری اسلامی اجازه نخواهیم داد که با این ترفندها به امنیتی کردن بیشتر جامعه بپردازد و جان چهار زندانی سیاسی را وثیقه پیشبرد سیاستهای سرکوبگرانه و ضد انسانی خود قرار دهد. ما همگان را فرامیخوانیم که علیه سناریو سازی های امنیتی رژیم اسلامی قاطعانه بایستند و ضمن محکومیت شدید دستگیری این چهار نفر خواهان آزادی فوری آنها شوند.

ما با تمام قوا با کارزاری مشترک مقابل این سیاست جنایتکارانه حکومت می ایستیم و تلاش میکنیم که صدای اعتراض این پیشمرگان و صدای تمامی زندانیان سیاسی را جهانی کنیم. ما همگان را فرا میخوانیم که در اعتراض به این دستگیریها و سرکوبگریهای حکومت و برای آزادی فوری پیشمرگان بازداشتی دست به کار شوند. خصوصا از مردم کردستان و مردم در شهرهایی چون مهاباد، دهگلان، بوکان و کامیاران که پیشمرگان بازداشتی از اهالی آن مناطق هستند انتظار است که در کنار خانواده های آنان برای آزادی این افراد تلاش کنند.

در این راستا ما اعلام میکنیم که در روز ۱۳ اوت و روزهای نزدیک به آن در کشورهای مختلف در خارج کشور آکسیونهایی برپا خواهیم کرد و همه ایرانیانی که در خارج کشور هستند را به پیوستن به این آکسیونها و اقدامات لازم برای آزادی آنان فرا میخوانیم. چهار پیشمرگ بازداشتی محسن معروفی ، پژمان فاتحی ، هژیر فرامرزی و وفا آذربار باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

pouyandeparisa@gmail.com

004917681121561

کمیته بین‌المللی علیه اعدام

hormoz_r@hotmail.com

0046737896505

کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now )

Shahla.daneshfar2@gmail.com

00447435562462

۲ اوت ۲۰۲۲، ۱۳مرداد ۱۴۰۱

اینرا هم بخوانید

فراخوان اعتصاب سراسری دانشجویان در اعتراض به بازداشت‌ها و…

در حالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه دارد، دانشجویان چند دانشگاه ایران اعلام …