روانشناسی برای همه: کسانیکه در گذشته خود مانده‌اند. آیا میشود از گذشته عبور کرد؟

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: شنبه ۹مهر۱۴۰۱، اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان، اعتراضات دانشگاه ها، تظاهرات در شهرهای جهان