برای آزادی زندانیان سیاسی: شکنجه و تاثیرات آن (قسمت شانزدهم)

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: جمعه مهر ۱۴۰۱، اعتراضات سراسری در پی قتل حکومتی مهسا امینی