همبستگی انسانی: درباره وضعیت پرستاران و کادر درمان- محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺درباره وضعیت پرستاران و کادر درمان تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ – ۸ اوت ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال: 0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

نه به تابو: مروری بر قتل های ناموسی