تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر

روز ۱۸ مرداد بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، شوشتر، دزفول، اراک، اهواز و اصفهان به خیابان آمدند و فریاد اعتراضشان را علیه  فقر و بی تامینی و بی پاسخ ماندن مطالباتشان بلند کردند.

 در این روز بازنشستگان از شوش و هفت تپه و کرخه در  گرمای کشنده حدود ۶۰ درجه مقابل درب فرمانداری تجمع کردند و سپس با جمعیتی در حدود سیصد نفر با راهپیمایی و فریاد مرگ بر رئیسی بطرف مرکز شهر حرکت کردند. در این حرکت اعتراضی تجمع کنندگان ابتدا مقابل دفتر نماینده خامنه ای و در اعتراض به سردواندن های مجلس و دولت و سکوت امام جمعه شعار میدادند. سپس به مقابل درب فرمانداری بازگشته و قرار ادامه تجمعاتشان را گذاشتند.

 در این تجمع بازنشستگان شعار میدادند: “رئیسی دروغگو، حاصل وعده هات کو”، “تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم”،”ننگ ما، ننگ ما، مخبر الدنگ ما”، “ننگ ما، ننگ ما دولت الدنگ ما”،”ننک ما، ننگ ما، صدا وسیمای ما”، “حسین، حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون”، “هم مجلس، هم دولت، دروغ میگن به ملت”، “وعده وعید چه خوب بود، ولی همش دروغ بود”،”بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن”، و “فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون”،

در شوشتر نیز بازنشستگان با شعار رئیسی دروغگو حاصل وعد هات کو فریاد اعتراضشان را بلند کردند.

در دزفول بازنشستگان در ساختمان کانون بازنشستگان تجمع داشتند و با فریاد علیه فقر و بی تامینی بر حق و حقوقشان تاکید میکردند.

شعارهای بازنشستگان در تجمعات این روز علیه کل دستگاه حاکمیت و چپاولگری هایش است و آنها بر تداوم اعتراضاتشان تاکید دارند. در اراک بازنشستگان با سرود “زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی و فریاد “مرگ بر این بردگی” کل توحش و بربریت حاکم را به چالش کشیده و شعار میدادند:”بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن”.

نیمی از سال میگذرد و هنوز تکلیف میزان افزایش سطح حقوق بازنشستگان روشن نیست و مجلس و دولت مرتب آنها را سر میدوانند. بازنشستگان به این موضوع اعتراض دارند و خواست فوری آنها تعیین تکلیف فوری میزان حداقل دستمزدهایشان، اجرای همسان سازی و افزایش حقوقها به بالای خط فقر است. آنها در اعتراضاتشان و در بنرهایشان اعلام کرده اند که حقوق زیر خط فقر هجده میلیونی را قبول نمیکنند. درمان و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن، آزادی همکاران زندانی و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات از دیگر خواستهای اعلام شده بازنشستگان است. حزب کمونیست کارگری قاطعانه از خواستها و اعتراضات بازنشستگان حمایت میکند. بازنشستگان شایسته وسیعترین حمایت ها هستند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۹ اوت  ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

مجازات «تغییر محل تحصیل»از بیشترین احکام کمیته‌های انضباطی برای دانشجویان بود

گزارش «شبکه شرق» از مجازات «تغییر محل تحصیل» که پس از حوادث ۱۴۰۱ یکی از …