همبستگی انسانی: کارزار اتحاد علیه سرکوب با محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه:کارزار اتحاد علیه سرکوب

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: دستگیرشدگان سالگرد انقلاب باید فورا آزاد شوند