اعتراضات در نفت گسترش می یابد

روز ۲۲ مرداد کارگران شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق ها و تغییر در قوانین مالیاتی و افزایش آن مقابل ساختمان این شرکت در آبادان دست به اعتراض زدند.

هم اکنون اعتراضات در میان بخش های مختلف کارگران نفت گسترده است. از جمله اعتراضات پرسنل رسمی واحدهای عملیاتی وزارت نفت در دهها واحد عملیاتی با خواست افزایش حقوقها و شرایط کاری شان دست به اعتراض زدند. این اعتراضات با خواست هایی همچون: اجرای ماده ده قانون وظایف و اختیارات نفت، رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان، معرفی و محاکمه غارتگران صندوق نفت، پایان دادن به انتصابات امنیتی، سیاسی و جناحی، پرداخت بک پی حقوق جدول سال نود و هفت و بک پی مالیات، برداشتن سقف پاداش بازنشستگی و توجه به واحدهای فرسوده و میادین مشترک نفت و گاز صورت گرفت.

پرسنل رسمی اعلام داشته اند این اعتراضات را تا پایان مردادماه در محل کار خود ادامه داده و سپس برای برگزاری تجمع بزرگ اعتراضی خود تصمیم گیری خواهند نمود.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۱۴ اوت ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

اسامی ۸۸ نفر از جانباختگان حملات وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم به مردم در زاهدان

وب سایت محلی حال وحش که اخبارو گزارشات سیستان و بلوچستان را گوشش میدهد، روز …