اولتیماتوم کارگران معدن مس سونگون به اعتراض همراه با خانواده ها. ٧٠ کارگر اخراجی باید سرکار بازگردند.

بنابر آخرین گزارشات مدیریت مجتمع مس سونگون ورزقان در ادامه سرکوبگریهایش علیه کارگران که پیگیر مطالباتشان شده بودند، ٧٠ کارگر را اخراج و همچنان از ورود آنها به معدن جلوگیری میکند. خواست کارگران بازگشت به کار همکاران اخراجی شان است.

ماجرا از این قرار است که کارگران معدن مس سونگون در شرکت‌های آهن‌آجین، مبین، نوآوران، زحل و ندای رهاوی در روز ١٤ تیر برای پیگیری خواستهایشان و در اعتراض به خلف وعده ها و بازداشت دو ‌نفر از همکارانشان دست به اعتصاب زده بودند. اما  در این حرکت اعتراضی نه فقط به کارگران پاسخی داده نشد بلکه در روز سوم نیروهای یگان ویژه کارگران را مورد تعرض قرار  دادند و هفت نفر از آنان بازداشت شدند.

 اعتصاب تا هفدهم تیر ادامه داشت و کارگران در شامگاه هجدهم تیرماه و با وعده‌های مسئولین استان و کارفرمای مجتمع مبنی بر پیگیری مطالبات شان از جمله خواست همسان سازی حقوقها و آزادی کارگران بازداشتی موقتا به اعتصاب خود پاسان دادند. اما پس از خاتمه اعتصاب حدود ٤٠ نفری از کارگران بازداشت شدند که زیرفشار اعتراض کارگران با وثیقه ههای ٥٠٠ تا ٧٠٠ میلیونی آزاد شدند. همچنین شرکت در روز ۲۶ تیرماه با مسدود کردن کارت تردد بیش از ۳۰ نفر دیگر از کارگران، مانع از ورود آنها به معدن شد. و تعداد کارگران  اخراجی اکنون به بیش از هفتاد نفر رسیده است.

کارگران اخراجی با سوابق کاری از ۱۵ تا ۲۵ سال در استخدام شرکت‌های مبین و آهن‌آجین هستند.

در این مدت کارگران تلاش بسیاری کردند تا همکاران اخراجی را سر کار بازگردانند. اما مدیریت با قلدری ایستاده و حاضر به بازگرداندن آنها به کار نشده است. بعلاوه به خواستهای ٣٠٠٠ کارگر شرکتهای پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان از جمله خواست همسان سازی حقوقها که در واقع  خواست افزایش حقوقهایشان و دیگر مطالبات کارگران است، پاسخی داده نشده است. کارگران اولتیماتوم داده انند که چنانچه همکاران اخراجی آنها به کار بازگردانده نشوند و به وعده های داده شده عمل نشود همراه با خانواده های خود دست به اعتراض خواهند زد.

 کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران براتحاد و همبستگی کارگران و اتکای آنها به مجمع عمومی برای تصمیم گیری جمعی و متحدانه، شرکت فعال خانواده ها و حمایت و همبستگی مردم در منطقه که نان آورانشان کارگران این معدن هستند، تاکید دارد. ٧٠ کارگر اخراجی باید سرکار بازگردند.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

٢٣ مرداد ١٤٠١، ١٤ اوت ٢٠٢٢

اینرا هم بخوانید

اسامی ۸۸ نفر از جانباختگان حملات وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم به مردم در زاهدان

وب سایت محلی حال وحش که اخبارو گزارشات سیستان و بلوچستان را گوشش میدهد، روز …