۲۳ مرداد: ادامه اعتراضات بازنشستگان، کارکنان شرکتی مخابرات و آبفای هرمزگان

اطلاعیه خبری.اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی در ۹ شهر

در گزارش قبلی  از ادامه اعتراضات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، رشت و کرمانشاه گزارش کردیم. خبرهای جدید از برگزاری این تجمعات در شهرهای بجنورد، اراک، بابل، ارومیه و اردبیل نیز خبر میدهند. در اراک بازنشستگان با راهپیمایی و کف زدن و سر دادن شعارهایی چون ” مرگ بر این دولت مردم فریب”، اینهمه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی” فریاد اعتراضشان را بلند کردند.  اعتراض بازنشستگان به گرانی و بی تامینی و پاسکاری بازنشستگان بین مجلس و دولت بر سر میزان افزایش حقوقها در سایر سطوح است. مجلس وعده  افزایش سی و هشت درصدی حقوقها را از شهریور ماه داده است و میخواهند بدینگونه بازنشستگان را سر بدوانند و بازنشستگان به اعتراضاتشان ادامه داده و بر افزایش حقوقها به بالای خط فقر و درمان رایگان ودیگر مطالبات اعلام شده خود تاکید دارند.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات ارومیه

کارکنان شرکتی مخابرات ارومیه در اعتراض به واریز نشدن ۷ ماه حق بیمه تامین اجتماعی خود و محرومیت از خدمات بیمه تامین اجتماعی در محوطه مخابرات ارومیه  تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.

تجمع کارگران آبفای هرمزگان در بندرعباس

روز ۲۲ مرداد کارگران شرکت‌های تابعه آبفای استان هرمزگان در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدها در مقابل استانداری تجمع کردند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۱۴ اوت ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۳۰:تظاهرات شبانه در مناطق تهران و دیگر شهرها آغاز شده است

امشب چهارشنبه ۱۳ مهر تظاهرات و اعتراضات شبانه آغاز شده است. در اعتراضات مردمی در …