اعتراض به بی‌آبی در شهر کرد با شعار «مرگ بر رئیسی»

روز سه شنبه ٢٥ مردادمردم شهر کرد در اعتراض به بی آبی دست به تجمع و راهپیمایی بزرگ در سطح شهر زدند. معترضان شعار می دهند: مرگ بر رئیسی، فقط کف خیابون بدست میاد حق مون. استاندار حیا کن صندلی را رها کن. زنان حضور برجسته ای در این تجمع داشتند.

فیلمها از اینجا https://t.me/rowzane97

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …