اتحادیه اروپا: پاسخ ایران را دریافت کردیم، در حال بررسی مسیر پیش‌ِ رو هستیم!

نبیله ماسرالی سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه، ۲۵ مردادماه، در تماس رادیوفردا تایید کرد که پاسخ تهران به متن پیشنهادی اروپا در زمینه احیای برجام دریافت شده است.

,d همچنین در واکنش به این که برخی منابع در تهران می‌گویند اروپا برای واکنش ۴۸ ساعت فرصت دارد، گفت: «اتحادیه اروپا هم اکنون در حال بررسی این پاسخ، و مشورت با سایر اعضای برجام و ایالات متحده درباره مسیر پیش رو است.»

اینرا هم بخوانید

اتحادیه اروپا شرایط برای پذیرش پناهجو را سختر میکند.افزایش اخراج و…

وزرای کشور اتحادیه اروپا با طرحی در مورد بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و پناهجویی این …