همبستگی انسانی: درباره اعتراضات کارگران معدن سونگون، ورزقان با محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵موضوع برنامه: 🔺درباره اعتراضات کارگران معدن سونگون، ورزقان تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۶ اوت ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اجلاس ژنو و اعتصاب عمومی