از فتوی و تبلیغ جنایت تا ترور فاصله‌ای نیست! سیاوش مدرسی

۴۳ سال است که در داخل و خارج کشور،‌ تمام امکانات مالی، اقتصادی، سیاسی یک مملکت را بکار گرفته‌اند تا بچاپند، سرکوب کنند، سنگسار کنند و جامعه‌ای مدرن و امروزی را زیر عبای سیاه و قرون وسطی‌ای مذهب ساکت و رام و مقید به آیین و قوانین ارتجاعیشان کنند!
مذبوحانه بکارشان ادامه میدهند چون موفق به سرکوب نشده‌اند .


مردم در ایران و منطقه ۴۳ سال است که برای زیستن آزاد میجنگند! برای رفاه، برای تساوی حقوق انسانی و برای رهایی از جور و جهل قرون وسطایی مشتی انگل بی‌خاصیت که حافظ منافع سرمایه‌دارانند.
حمله هفته اخیر چاقوکش و آتش‌به‌اختیار خامنه‌ای به سلمان رشدی مجدداً پرونده جهنمی سالها ترور در داخل و خارج کشور را گشوده است! پرونده سیاهی که نه فقط سران مافیاهای درونی رژیم اسلامی را نشانه میرود که سرمایه‌گذاری سیاسی دول غربی بر روی مهره‌های رسوا و تبهکار جمهوری اسلامی را هم بازگشایی میکند!
سالهاست که “سفرای حسن نیت” رژیم که در صف مبلغین و کاربدستان رژیم اسلامی بوده‌اند در ساحل امن و امان دول اروپایی و امریکا با استفاده از بهترین امکانات مالی و در پناه حفاظت پلیس به جهان غرب صادر میشوند! تا احکام اسلامی قصاص و ارتداد و زن ستیزی را در دانشگاه‌ها توضیح بدهند و رسانه‌های فارسی زبان بعنوان کارشناس و نواندیش و مفسر بکارشان بگیرند تا چهره سیاه رژیم اسلامی و اسلام سیاسی را بزک کنند.


به کارنامه مختصری از چند نفر از عمله اکره رژیم در اروپا و آمریکا توجه کنید!
سید عطاالله مهاجرانی پیش از فتوای خمینی سلسله ستون‌هایی علیه سلمان رشدی بقول خودش مرتد نوشت و بعداً این ستون‌ها را در قالب کتابی تحت عنوان “نقد توطئه آیات شیطانی” منتشر کرد تا اوباش و لمپنها و مزدورانش را به ضرورت قتل رشدی و مترجمین و ناشرین کتاب “آیات شیطانی” متقاعد کند او هنوز هم از این یاوه گویی‌هایش دفاع میکند و کتابش در ایران به هزینه دولت متبوعش تجدید چاپ میشود.
مهاجرانی پس از ترور قاسم سلیمانی، در حساب تویتریش با گذاشتن عکسی از بوسه خامنه‌ای بر صورت قاسم سلیمانی، سلیمانی را “قهرمان ملی ایران و اسلام” نامید و در حساب توییتریش، مردمی را که در مناسک مسخره کفن و دفن حاج قاسم در کرمان، زیر دست‌و‌پا له شدند را “شهیدان وداع” معرفی کرد.
این کارگزار و مبلغ بدنام در لندن و در امنیت به شغل کثیف ترویج جنایت مشغول است.
شخصیت رسوای دیگر در این میان حاجی حسین موسویان است که در سال ۱۳۶۹ بعنوان سفیر به جاسوسخانه رژیم اسلامی در شهر بن آلمان ارسال شد تا بر کشتار میکنوس میکونوس و سلاخی فریدون فرخزاد نظارت داشته باشد. دادگاه رسیدگی به ترور و جنایت رستوران‌ میکونوس در آلمان او را به اتهام همدستی در این ترور و چندین ترور دیگر در اروپا، عملاً از خاک آلمان اخراج کرد. وی هم‌اکنون در دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی آمریکا به عنوان پژوهشگر مشغول فعالیت و “روشنگری!” و تبلیغ و ترویج تبهکاری اسلامی ایست.
محمدجعفر محلاتی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل “استاد صلح!” در دانشگاه “ابرلین” در “ایالت اوهایو” آمریکا است او در سال ۱۹۸۹ میلادی از فتوای خمینی حمایت کرد.


حسین حاج فرج‌الله دباغ معروف به سروش دباغ یکی از ضد کمونیست‌ترین چهره‌های قدرت‌گیری جنبش اسلام سیاسی و سرکوب انقلاب بهمن ۱۳۵۷ عضو “ستاد انقلاب فرهنگی” در سال ۱۳۵۹ یکی از اصلیترین مهره‌های رهبری اوباش حزب الله در حمله به دانشگاه و کتابسوزان و کشتار خرداد ۶۰ بود. ستاد بدستور خمینی و با هدف:”گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی و تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی” تشکیل شده بود.
امروزه “حاجی حسین حاج فرج‌الله دباغ” معروف به “سروش دباغ” سخت مشغول حک و اصلاح و ترمیم‌چهره‌کریه اسلام سیاسی و “راحة‌الحلقوم” ساختن از آن برای آتش‌به‌اختیارانشان است، ایشان استاد مهمان در دانشگاه‌های پرینستون، ییل، هاروارد و آمستردام و پژوهشگر مهمان در مرکز دین، صلح و فعالیت‌های جهانی در دانشگاه جرج‌تاون بوده‌است و درس‌های اسلام‌شناسی را در این دانشگاه‌ها تدریس کرده‌است.
سالها سیاستمداران جهان غرب و فعالین جنبش ارتجاعی “نسبیت فرهنگی” هزینه کرده‌اند و این خطرناکترین آفت‌های انسانیت، تمدن و فرهنگ را بجان مردم اروپا و تبعیدیان ایرانی انداخته‌اند تا شاید اپوزیسیونی در درون خود مافیاهای نظام را سازمان دهند.


در این سالها انسانهای بیگناه زیادی به قتل رسیده‌اند و هنوز این اجناس بنجل صدور انقلاب اسلامی در اروپا ول می‌چرخند، ساپورت مالی میشوند و در سنگر امن دمکراسی مروج سیاه‌ترین نوع تروریسم ضد بشر هستند.
فاجعه ترور سلمان رشدی محصول این تبلیغات و این باز بودن دست مبلغین ترور و کشتار است.
کارگزاران و مبلغین ترور باید دستگیر، محاکمه و اخراج شوند!
دول اروپایی از حمایت مالی و امنیتی آنها دست بردارند و دادگاه‌ها به جرائمشان رسیدگی کنند.
رژیم ضد بشری اسلامی را بایکوت کنید!

اینرا هم بخوانید

“رئیسی، قالیباف، این آخرین پیامه، جنبش بازنشسته آماده قیامه”- مهران محبی

کارگر کمونیست 796 این روزها که جمهوری اسلامی بر سرکوبها شدت داده و  قلاده ها …