۱۵۰ میلیون بطری آب معدنی برای زائران اربعین. نصب آبسردکن در مرز‌ها، دستگاه‌های سیار یخ ساز و وان‌های یخ 

تدارکات گسترده جمهوری اسلامی برای مضحکه حکومتی اربعین:۱۵۰ میلیون بطری آب معدنی برای زائران اربعین. نصب آبسردکن در مرز‌ها، دستگاه‌های سیار یخ ساز و وان‌های یخ و…. در حالی که بحران بی آبی در برخی از شهرها و مناطق کشور ادامه دارد و مردم برای تامین آب روزانه مشکل دارند، جمهوری اسلاممی برای مضحکه اربعین … ادامه خواندن ۱۵۰ میلیون بطری آب معدنی برای زائران اربعین. نصب آبسردکن در مرز‌ها، دستگاه‌های سیار یخ ساز و وان‌های یخ