ایسکرا – به زبان کردی: دلایل و عوامل تن فروشی – بخش دوم

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اجلاس ژنو و اعتصاب عمومی