آخرین گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتراض پرسنل رسمی نفت

بنابر اعلام شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت، برابر آرای قطعی پرسنل در نظر سنجی و رای گیری صورت گرفته، تجمع به تاریخ ۵ شهریور ماه شنبه در تهران و اهواز و عسلویه دایر می گردد.
این شورا گفته است ساعت و مکان تجمع متعاقبا اعلام خواهد شد که البته در تهران نظر به متن شورا تجمع مقابل ساختمان وزارت نفت برگزار میگردد.
در نظر سنجی دیگری، شورای هماهنگی و همبستگی حضور خانواده ها را هم به رای گذاشته است که تا لحظه انتشار این گزارش از مجموع 1273 نفر که در رای گیری شرکت کردند 1106 نفر برابر 87% کارکنان به حضور خانواده ها در این تجمع رای مثبت داده اند.
این رای گیری و دخالتگری جمعی و گروهی همچنان ادامه داشته و نتایج آن بزودی اعلام خواهد شد.

https://t.me/shoranaft

اینرا هم بخوانید

کمبود معلم:گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان را رد صلاحیت می کند!۲۳ هزار کلاس درس بدون معلم

مدارس بدون معلم مانده اند، گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی را رد …