همبستگی انسانی: زنان علیه حکومت، از تقلای طلاب تا بیانیه سینماگران تهیه و اجرا: محمد شکوهی


همبستگی انسانی- به زبان تُرکی زنان علیه حکومت، از تقلای طلاب تا بیانیه سینماگران تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ – ۲۲ اوت ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اجلاس ژنو و اعتصاب عمومی