همبستگی انسانی:بحران بی آبی، مقصر کیست؟ تهیه و اجرا محمد شکوهی


– به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺بحران بی آبی، مقصر کیست؟ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ٢ شهریور ۱۴۰۱ – ۲۴ اوت ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اجلاس ژنو و اعتصاب عمومی