همبستگی انسانی: حاشیه نشینی، فقر و بی امکاناتی، تهیه و اجرا: محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺حاشیه نشینی، فقر و بی امکاناتی تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ١ شهریور ۱۴۰۱ – ۲٣ اوت ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اجلاس ژنو و اعتصاب عمومی