اعتراض به کم آبی در زنجان

روز یکشنبه ٦ مرداد جمعی از مردم زنجان در اعتراض به کمبود آب و طرح های  انتقال آب دست به تجمع زدند. مردم در پلاکارد نوشته بودند؛ اینجا را همدان نکنید.

اینرا هم بخوانید

اعتصاب کارکنان و کارگران پتروشیمی آبادان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۴۰۲،کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران قراردادی و اورهال در پی عدم پرداخت حقوق …