همبستگی انسان، نگاهی به چند خبر. تهیه و اجرا محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به چند خبر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۶ شهریور ۱۴۰۱ – ٢۸ اوت ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام

اینرا هم بخوانید

نه به تابو: مروری بر قتل های ناموسی