“قتل شبه عمد” حکم پرونده متروپل آبادان برای٢١نفر، عبدالباقی به میزان ۷۵ درصد مقصراست!

“قتل شبه عمد” حکم پرونده متروپل آبادان برای٢١نفر، عبدالباقی به میزان ۷۵ درصد مقصراست!

مسعود ستایشی، سخنگوی سخنگوی قوه قضاییه حکومت در باره احکام حادثه متروپل گفته است: پرونده متروپل ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر است. اتهام آقایان قتل شبه عمد است و همچنین ایراد صدمه بدنی شبه عمد مصدومین حادثه است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی است”.

در فاجعه متروپل بیش از صد نفر جانشان را از دست دادند. در حکم دادگاه به عدم رعایت نظامات دولتی اشاره شده! رشوه گرفتن و ساخت و پاخت کردن با عبدالباقی توسط امام جمعه و شهرداران و مسئولین قوه قضاییه و چند دوجین از سایر مقاماتی که میدانستند و با گرفتن رشده پیشگیری نکردند،
رأی دادگاه برای محکومان پرونده متروپل این است که به میزان تقصیر هر کدام از متهمان به پرداخت دیه فوتی ها و مصدومان این حادثه محکوم شدند. هر کدام از متهمان به سه سال حبس تعزیری محکوم و دوسال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و منع اشتغال به حرفه ساختمان، لغو پرونده اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شدند. ستایشی گفت: متهم اصلی متوفی حسین عبدالباقی به میزان ۷۵ درصد مقصر بوده که دیه از اموال ایشان پرداخت خواهد شد. باشگاه خبرنگاران

اینرا هم بخوانید

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر.”تا حقمون نگیریم دوشنبه ها همینه” امروز دهم …