سپیده رشنو با وثیقه «۸۰۰ میلیونی» موقتاً از زندان آزاد شد

سپیده رشنو معترض به حجاب اجباری پس از چهل روز حبس روز سه‌شنبه ۸ شهریور با قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.برادر سپیده رشنو و همچنین وکیل او، با انتشار عکس‌هایی در توئیتر، خبر بیرون‌ آمدن او از زندان را اعلام کردند.

اینرا هم بخوانید

اعتصاب کارکنان و کارگران پتروشیمی آبادان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۴۰۲،کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران قراردادی و اورهال در پی عدم پرداخت حقوق …