دادگستری استان مرکزی:” اگر کارگران آذر آب تا یک سال مرتکب خطای جدیدی نشوند سوابق کیفری آنان حذف خواهد شد”.

ایلنا به نقل ازحجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در باره پرونده و احکام صادره برای کارگران کارخانه آذرآب نوشت:در بررسی پرونده ۴ نفر در مرجع بدوی تبرئه شده و مابقی محکومیت تعلیقی و تخفیفی داشتند که اگر تا یک سال مرتکب خطای جدیدی نشوند از سوابق کیفری آنان حذف خواهد شد.

 ماه‌های گذشته مسائل و مشکلاتی در کارخانه آذرآب رخ داد که موجب شد کارگران قدرت تحمل خود را از دست داده و دست به اقدامی بزنند که مناسب حال آن‌ها نبود. صبر و حوصله دستگاه قضایی پایانی دارد، اما اگر به این مسائل ورود می‌کند، مخالف برخورد با قشر کارگر است. اما متاسفانه بعضی‌ها از عنوان مقدس کارگر سوءاستفاده کرده و دستگاه قضا را ناچار به برخورد می‌کنند.

با توجه به مسائل پیش آمده در شرکت آذرآب، پرونده‌ای در دستگاه قضایی برای ۲۳ نفر از کارگران آذرآب تشکیل شد که دستگاه قضایی سعی کرد نگاهی همراه با رافت به این پرونده‌ها داشته باشد. دستگاه قضا رافت و احترام ویژه‌ای برای کارگران قائل است، اما این احترام نباید موجب سوءاستفاده کسانی شود که می‌خواهند امنیت کارگاه را بهم بزنند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: صبر و حوصله دستگاه قضایی پایانی دارد، اما اگر به این مسائل ورود می‌کند، مخالف برخورد با قشر کارگر است. اما متاسفانه بعضی‌ها از عنوان مقدس کارگر سوءاستفاده کرده و دستگاه قضا را ناچار به برخورد می‌کنند. رای صادره قطعیت پیدا نکرده و قابل تجدیدنظرخواهی است و اگر مورد اعتراض شود رسیدگی خواهد شد.

اینرا هم بخوانید

اعتصاب کارکنان و کارگران پتروشیمی آبادان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۴۰۲،کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران قراردادی و اورهال در پی عدم پرداخت حقوق …