مهاجرانی به جرم تشویق و دفاع از قتل سلمان رشدی باید محاکمه شود!

عطاء الله مهاجرانی کسی است که از سالها قبل حتی قبل از خمینی دستور قتل سلمان رشدی را صادر کرد و با استناد به احادیث اسلامی او را “مرتد فطری” خواند و نوشت “تقریبا همگی فِرَقِ اسلامی درمورد کسی که پیامبر را سب کرده است هم نظرند که باید چنین کسی به قتل برسد و توبه او پذیرفته نیست”. او همچنین قتل کسانی مثل سلمان رشدی را از “سیره مسلمانان” اعلام نمود. او بعدا نیز بطور مشخص از فتوای قتل سلمان رشدی توسط خمینی دفاع کرد و آنرا بنفع اسلام اعلام نمود. اینها و بسیاری اظهارات مشخص در دفاع از قتل سلمان رشدی البته مربوط به زندگی گذشته مهاجرانی و زمانی است که وزیر ارشاد حکومت و یکی از دست اندرکاران رده بالای حکومت جنایتکار اسلامی بود و حتی اعدام بازرگان و قطب زاده و کسان دیگری را هم مورد تاکید قرار داده بود. اما نه فقط آن زمان، بلکه در همین ماه پیش و پس از ترور سلمان رشدی با چاقو توسط یک اسلامگرای طرفدار خامنه ای در نیویورک، مهاجرانی از این تهاجم و تروردفاع کرد و در تویتش نوشت سلمان رشدی باید از این حمله درس بگیرد. و پس از آن نیز که جریاناتی او را متهم به دفاع از قتل و جنایت کردند او همچنان بر موضع خود پای فشرد و گفت حاضر است در هر دادگاهی از موضع خود دفاع کند.

اکنون و بعد از کارزار محاکمه مهاجرانی توسط گروهی از ایرانیان، او در مصاحبه ای با روزنامه سان در انگلستان گفته است که این بحثها مربوط به گذشته است و بدینگونه از خود دفاع کرده است. اولا حتی اگر این بحثها فقط مربوط به گذشته بود، بنا به قوانین قضائی، همدستی و تشویق و تایید جنایاتی نظیر ترور و قتل هیچگاه شامل مروز زمان نمیشود. و ثانیا مهاجرانی مجاز است که از تمام جنایات خود به عنوان یکی از مقامات سابق حکومت اسلامی، دفاع کند اما این دفاع باید در دادگاهی علنی و مردمی نظیر دادگاه بین المللی محاکمه حمید نوری از جنایتکاران حکومت اسلامی صورت گیرد .

بنا به قوانین بین المللی و از جمله فوانین کشور انگلستان که مهاجرانی در آنجا ساکن است، تشویق به قتل و ترور و دفاع از قتل و ترور، در هر شکلی به معنای همدستی در قتل است و یک جرم جنایی محسوب میشود. تمامی سران و دست اندرکاران کنونی و سابق جمهوری اسلامی مستقیم و غیر مستقیم دستشان به خون هزاران نفر از عزیزان مردم آلوده است و باید محاکمه شوند. مهاجرانی به عنوان وزیر سابق ارشاد اسلامی حکومت جنایتکار اسلامی که مستقیما ترور و قتل سلمان رشدی را مورد تاکید و تایید قرار داده است، در دسترس قرار دارد و میتوان و باید او را هرچه سریعتر به دادگاه کشاند و در برابر چشم مردم دنیا محاکمه کرد. قاتلان و جنایتکاران و کسانی که از اقدام آنها حمایت میکنند جایشان در میان مردم نیست و باید جوابگوی اقدامات و مواضع ضد انسانی خود باشند. مهاجرانی باید دستگیر شود ودر دادگاهی علنی با حضور شهود و وکلا محاکمه شود. حزب کمونیست کارگری از کارزار محاکمه مهاجرانی قویا دفاع میکند و برای موفقیت آن تلاش خواهد کرد.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۳۱ اوت ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …