همبستگی انسانی- وزیر آموزش و پرورش لاف می‌زند. با محسن ابراهیمی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺وزیر آموزش و پرورش لاف می‌زند مهمان برنامه: محسن ابراهیمی تهیه و اجرا: ایرج رضایی مسئول فنی: سهیلا دالوند ۱ ۱ شهریور ۱۴۰۱ – ۲ سپتامبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

نه به تابو: مروری بر قتل های ناموسی