همبستگی انسانی:بحران مسکن، از گرانی تا ناامنی. با محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺بحران مسکن، از گرانی تا ناامنی تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ – ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی:اعتصاب در سمیرم. دریاچه ارومیه و چند خبر دیگر