همبستگی انسانی: هزینه های نجومی تحصیل کودکان دانش آموز. تهیه و اجرا محمد شکوهی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺هزینه های نجومی تحصیل کودکان دانش آموز تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: سهیلا دالوند ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ – ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی:اعتصاب در سمیرم. دریاچه ارومیه و چند خبر دیگر