پیام حمید تقوایی به مردم ایران در رابطه با فاجعه قتل مهسا امینی

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: جمعه مهر ۱۴۰۱، اعتراضات سراسری در پی قتل حکومتی مهسا امینی