مهسا پرچم و نماد یک جامعه در حال انفجار! حمید تقوائی

قتل مهسا بدست حکومت تبهکار اسلامی جامعه را به مرز انفجار رسانده است. مهسا چهره و نماد هزاران هزار زنی است که قربانی سیاستهای ضد زن جانیان حاکم هستند. از شلیر رسولی تا مونا حیدری ها و رومینا اشرفی ها و ریحانه جباری ها و ثریا منوچهری ها و هزاران زن ناشناخته که قربانی “بدحجابی” و کودک همسری و تجاوز و قتلهای ناموسی و قتل و اعدام در زندانها و خارج از زندانها، و یا خودکشی و خودسوزی در اعتراض به این وضعیت غیر قابل تحمل شدند. دیگر بس است! میتوانیم و باید این چرخه کشتار را متوقف کنیم!
حجابها را از سر برداریم و به خیابان بیائیم. دست از کار بکشیم، کار خانه و مدرسه و دانشگاه و مدرسه و مغازه و اداره را تعطیل کنیم و به خیابان بیائیم!
درد و خشم از دست دادن مهسا میتواند و باید آغازگر یک خیزش عمومی و کوبنده برای بزیر کشیدن جنایتکاران حاکم باشد. زمان آن فرارسیده است که همه ما نهادها و چهره های فعال در جنبش آزادی زن، در جنبش علیه حجاب و جداسازی جنسیتی، در جنبش علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی، در جنبش کارگری و در همه جنبشهای اجتماعی، و همه ما مردمی که دیگر نمیتوانیم این وضعیت را تحمل کنیم بپا خیزیم و ماشین کشتار جمهوری اسلامی را در هم بشکنیم.
مهسا تنها چهره و نماینده قربانیان جنایات جمهوری اسلامی نیست، بلکه پرچم و نماد انقلابی است که میرود طومار این حکومت تبهکار را درهم بپیچد!


*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com

اینرا هم بخوانید

سالروز انقلاب گام بلندی به پیش! حمید تقوائی

مندرج در ژورنال شماره ۵۲۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …