فیلمهایی از اعتراضات امروز دانشجویان علم صنعت تهران و دانشگاه یزد و علوم پزشکی تبریز در اعتراض به قتل مهسا امینی

سه شنبه 29 شهریور اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به قتل مهسا امینی

فیلمهای بیشتر از اینجا https://t.me/wpi_hkki

یزد ۲۹شهریور، اعتراض دانشجویان دانشگاه یزد به قتل مهسا امینی با شعار بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری!

29 شهریور اعتراض دانشجویان دانشگاه بهشتی خامنه‌ای قاتله، حمایتش باطله!بسیجی بی‌غیرت، داعش ما شمایید!بی‌شرف، بی‌شرف!

اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به قتل مهسا امینی ۲۹شهریور

اینرا هم بخوانید

سرنوشت نامعلوم ده‌ها تن از معترضان بازداشت‌شده در شهر سرابله ایلام

سرنوشت نامعلوم ده‌ها تن از معترضان بازداشت‌شده در شهر سرابله ایلام وبسایت حقوق بشری هه‌نگاو …