زنان در صف اول رهبری اعتراضات، خامنه ای چهارشنبه رجزخوانی کرد- عبدل گلپریان

خامنه ای روز چهارشنبه ۳۰ شهریور به حرف آمد. او تمام حرفهایش را به بازخوانی تاریخی از دوران جنگ ایران و عراق تحت عنوان دفاع مقدس، به سخن سرایی در مورد دشمن اختصاص داد. از فداکاری فرماندهان، بسیجیان و حزب اللهی ها در این جنگ که برکتی برای نظام کثیف اسلامی بود به رجز خوانی تاریخی پرداخت. بارها و بارها در حرفهایش در بازگو کردن حکایت جنایت مقدس بر دشمن در شرایط کنونی تاکید کرد.
بعد از گذشت چهل سال از جنگ ایران و عراق و اینکه امروز رژیم اسلامی باید همچنان مراقب دشمن باشد و آنرا عقب بزند، تمام تلاشی بود که خامنه ای در لفافه و در وحشت و هراس از موج خیزش انقلابی مردم بگوید “نترسید باید همانند دفاع مقدس در مقابل دشمن قرار بگیرید”.


حواسش بود که برای به خط کردن فرمانده هان مفلوک سپاه و ارتش که نیروهای سرکوب آنان در خیابانهای تهران، مشهد، اصفهان، سنندج و دیگر شهرهای کشور گوشمالی داده می شوند، ابزارهای سرکوب شان را به آتش می کشند و به زانو در می آیند، مستقیم و سرراست حرفی نزند. می داند که کوچکترین اشاره مستقیم به تحولات عظیمی که در اعتراضات مردم دارد بنیادشان را زیرو رو می کند به عواقب سنگین و سریع تری برای پایان عمر نظام اسلامی شان منجر خواهد شد. خامنه ای و دارودسته اش به شدت ترسیده اند.


خامنه ای و کل نظام اسلامی ضربات محکم و گیج کننده ای طی چند روز اخیر از این دشمن واقعی در سراسر کشور دریافت کرده اند. لیدرهای این دشمن، زنان شجاع و جسوری هستند که در صف اول اعتراضات نه تنها حجاب این سمبل بردگی را در آتش انداختند بلکه ابزار سرکوب و قلدری اسلامی را به تصرف در آوردند. او با حرافی از دفاع مقدس و این بار در مقابل دشمن اصلی که خیابانها را در بیش از پنجاه شهر به کنترل درآورده است رجزخوانی کرد.
صحبتهای روز چهارشنبه خامنه ای اوج استیصال و درماندگی خود و کل نظام اسلامی در حال ریزش او را بخوبی به نمایش گذاشت.
عبدل گلپریان
۳۰ شهریور
۲۱ سپتامبر

اینرا هم بخوانید

«زوال جمهوری اسلامی» در ورودی سازمان‌ ملل را باید گل گرفت! – شمی صلواتی

این سازمان اگر بر اساس ارزش‌های انسانی بنا شده بود میزبان قاتل مردم ما«رئیسی » …