چهارشنبه۳۰شهریور، آغاز دور مجدد اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای کشور

از بعد از ظهر چهارشنبه ۳۰شهریور، اعتراضات ضد حکومتی مردم دوباره آغاز شده است. اعتراضات در شهرهای تهران، و در دانشگاهها، سمنان،سردشت،ارومیع،همدان،اردبیل، ایلام؛گنبدکاووس؛ زرین شهر اصفهان، اسلام آباد، اصفهان و …. فیلمهایی از این اعتراضات از اینجا

https://telegram.me/wpi_hkki

سرابه ایلام

ارومیه

اردبیل

زرین شهر اصفهان

گنبد کاووس

سمنان

ورامین

تالش

اینرا هم بخوانید

عضو فراکسیون روحانیت مجلس: برخی روحانیون از ترس بی‌احترامی با لباس شخصی بیرون می‌آیند

محمدرضا مبلغی، عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برخی از آخوندها در …