چهارشنبه۳۰شهریور، آغاز دور مجدد اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای کشور

از بعد از ظهر چهارشنبه ۳۰شهریور، اعتراضات ضد حکومتی مردم دوباره آغاز شده است. اعتراضات در شهرهای تهران، و در دانشگاهها، سمنان،سردشت،ارومیع،همدان،اردبیل، ایلام؛گنبدکاووس؛ زرین شهر اصفهان، اسلام آباد، اصفهان و …. فیلمهایی از این اعتراضات از اینجا

https://telegram.me/wpi_hkki

سرابه ایلام

ارومیه

اردبیل

زرین شهر اصفهان

گنبد کاووس

سمنان

ورامین

تالش

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …