گفت و گو: ویژه برنامه در مورد قتل مهسا امینی

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: جمعه مهر ۱۴۰۱، اعتراضات سراسری در پی قتل حکومتی مهسا امینی