همراه: اعتراضات به قتل مهسا امینی، اعتراض به حضور رییسی در آمریکا

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: جمعه مهر ۱۴۰۱، اعتراضات سراسری در پی قتل حکومتی مهسا امینی