همراه: اعتراضات به قتل مهسا امینی، اعتراض به حضور رییسی در آمریکا

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: فراخوان اعتراض سراسری علیه اعدام‌ها، سرکوب و گرانی سرسام‌آور