«ویژگیهای خاص! جنبش به میدان آمده در ایران»- شمی صلواتی

جنبشی که شعار «زن، زندگی، آزادی» را
به معنایی رهائی از ستم و نابرابریها،
برای جهل زدائی. و کوتاه کردن دست مذهب از جامعه و زندگی خصوصی مردم، تبدیل به شعار عمومی در ایران کرده‌ است….»

*ویژگیهای خاص این جنبش که به اعتراض قتل مهسا امینی«ژینا» شکل گرفت و تبدیل به یک جنبش تعرضی سراسری در ایران شده است…..

*جنبشی که زنانه وضداقتدار است
پیشرو و انسانی ست.
جنبشی تعرضی بدور از هر گونه شعار واپسگرایانه…..

*ویژگی دیگر دراین جنبش! پشتیبانی مردان است که دیدنی ست…

*این جنبش عمومی ست، ما شاهد وجود بچه های زیر هیجده سال در این جنبش هستیم وجود زنان میانه سال با دختر جوان و جسور که اعتراضات را پیش می بردند ….

*ویژگی دیگر این جنبش جدا از برابری طلبی،
اجازه ندادند به احزاب راست پرو غرب، و گرایشات ارتجاعی چون فرد پرستی و واپسگرایان، خودشان با آنها تداعی کنند….

*این جنبش خواهان تغییر است رفرمیست نیست، انقلابی ست و تغییر ریشه‌ی می خواهد در پی ریشه کن کردن ارتجاع از نوع شیخ و شاه ست، برای رفع هرگونه تبعیض….

*این جنبش بی رهبر نیست و رهبر آن جمعی و برخاست از دل همین طغیان اجتماعی زنانه است که برای اولین بار نه تنها در تاریخ ایران بلکه در خاورمیانه بی نظیر است. «تصویری از آگاهی سیاسی و قدرت زنان در ایران…»

*جنبشی بدور از قومیت و نژاد، یا باوری خاص، بلکه کاملا انسانی، با نگاهی‌ رو به جلو و تعرضی.

*جنبشی برای آزادی زن و رفع تبعیض جنسیتی با احترام به ارزشهای انسانی…

*جنبشی که در آن فرد پرستان و مرتجعین نقشی نداشتند
جنبشی متفاوت و پیشرو که با یک رهبری خاص و جمعی توانست نه تنها جمهوری اسلامی را به چالش بکشد بلکه تصویری از یک جنبش انسانی و برابری طلبانه را به جهانیان عرضه‌ کند ….
با این باور که انقلاب این بار در ایران زنانه است و زنان رهبری این انقلاب را عهددارند…
۲۲سپتامبر.۲۰۲۲میلادی شمی صلواتی

اینرا هم بخوانید

«زوال جمهوری اسلامی» در ورودی سازمان‌ ملل را باید گل گرفت! – شمی صلواتی

این سازمان اگر بر اساس ارزش‌های انسانی بنا شده بود میزبان قاتل مردم ما«رئیسی » …