ادامه خیزش مردمی و چند تاکید فوری


ادامه خیزش مردمی و چند تاکید فوری

 – گسترش تظاهرات به تمام شهرها و مناطق: اعتراضات به شهرهای مختلف کشیده شده است. تلاش کنیم که دامنه آنها هرچه سریعتر به تمام شهرها و مناطق در تمام استانها کشیده شود.

— گسترش اعتراضات به متروها، محلات و میادین شهرها . به این ترتیب میتوان نیروهای سرکوب را پراکنده کرد و آنها را عقب زد. 

– تعرض به نیروهای سرکوب: فشار بر روی نیروهای انتظامی در تظاهرات های خیابانی و رودررویی با آنها و فراری دادن آنها اقدامی مهم در شکستن صف سرکوبگران، ایجاد شکاف در میان آنها و  پایین آوردن روحیه شان است.  بطور نقشه مند و با اتحاد و همبستگی و  با هوشیاری باید حلقه محاصره بر آنها را در کف خیابان تنگ تر کرد و آنها را مورد تعرض قرار داد.

– طرح آزادی همه بازداشت شدگان: با ادامه اعتراضات در کف خیابان، همراهی با خانواده های بازداشت شدگان و تجمع مقابل در زندانها باید فشار بیاوریم تا تک تک دستگیر شدگان آزاد شوند. باید در تمام شهرها اسامی بازداشت شدگان را انتشار داد و پیگیر  آزادی آنها از زندان شد. با قدرت اعتراضات سراسری میتوان در زندانها را گشود.

– گرامیداشت جانباختگان: لیست اسامی و مشخصات جانباختگان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف را همراه با عکس آنها باید همه جا انتشار داد. مراسم گرامیداشت جانباختگان را به صحنه های پر شور اعتراضاتمان تبدیل کنیم.

– رفتن به سمت اعتصابات سراسری: اعتصابات سراسری یک حلقه مهم تقویت و تداوم اعتراضات در کف خیابان است. ما فعالین کارگری و معلمان و دانشجویان و دیگر فعالین اجتماعی در تماس با هم میتوانیم زمینه سازماندهی اعتصابات در بخشهای مختلف را فراهم کنیم و فراخوان بدهیم.  

– تاکید بر لغو حجاب اجباری، و انحلال گشت ارشاد و جمع آوری نیروهای سرکوبگر از خیابانها: اینها خواستهای مهم و سراسری همه مردم است که میتواند زمینه ساز و خواست مشترک اعتصابات عمومی باشد.

 ـ بایکوت جهانی حکومت اسلامی: در تمام اعتراضات و در کف خیابان فریاد بزنید و از دولتها بخواهید که حکومت اسلامی را به دلیل جنایت و کشتار مردم باید در سطح جهان بایکوت کنند. دولتهای مماشات گر را محکوم کنید. این یک خواست مهم برای سرنگونی حکومت منفور اسلامی است.  

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

آبدانان و سمیرم الگوهای تازه انقلاب

بدنبال قتل بامشاد سلیمانخانی، کسبه شهر آبدانان در استان ایلام در روز ۱۱ خرداد دست …