پنجشنبه ۳۱ شهریور اعتراضات مردم در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد. فیلمهایی از اعتراضات امشب

پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ اعتراضات مردم در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد فیلمهایی از اعتراضات امشب. فیلمهای بیشتر از اینجا https://t.me/wpi_hkk

تهران

تهران

شاهین شهر اصفهان

خرم آباد

i

تهران

ارومیه

همدان

اینرا هم بخوانید

تظاهرات بزرگ مردمی در زاهدان.جمهوری اعدامی نمیخوایم، نمیخوایم

امروز جمعه ۱۲ خرداد شمار زیادی از مردم در زاهدان به خیابان آمدند و در …