پنجشنبه ۳۱ شهریور اعتراضات مردم در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد. فیلمهایی از اعتراضات امشب

پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ اعتراضات مردم در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد فیلمهایی از اعتراضات امشب. فیلمهای بیشتر از اینجا https://t.me/wpi_hkk

تهران

تهران

شاهین شهر اصفهان

خرم آباد

i

تهران

ارومیه

همدان

اینرا هم بخوانید

فراخوان اعتصاب سراسری دانشجویان در اعتراض به بازداشت‌ها و…

در حالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه دارد، دانشجویان چند دانشگاه ایران اعلام …