مصاحبه تلویزیون اینترنشنال با مینا احدی در مورد نقش احزاب در همراهی با مردم ایران در اعتراضات

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: جمعه مهر ۱۴۰۱، اعتراضات سراسری در پی قتل حکومتی مهسا امینی