از عصر روز جمعه اول مهر اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای کشور آغاز شده است. فیلمها

از عصر روز جمعه اول اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای کشور آغاز شده است. فیلمهایی از این اعترضات

فیلمهای بیشتر از اینجا https://t.me/wpi_hkki

اینجا بلوار کشاورز تهران است

مهر شهر کرج

رودسر

تهران

تبزیز

مرودشت

قم

اینرا هم بخوانید

فراخوان اعتصاب سراسری دانشجویان در اعتراض به بازداشت‌ها و…

در حالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه دارد، دانشجویان چند دانشگاه ایران اعلام …