همبستگی انسانی؛قتل مهسا امینی و خیزش وسیع مردمی مهمان برنامه: شهلا دانشفر

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺قتل مهسا امینی و خیزش وسیع مردمی مهمان برنامه: شهلا دانشفر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ – ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas

اینرا هم بخوانید

نه به تابو: زنان و سالگرد زن زندگی آزادی